Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9

 se zaměřením na aktuální problémy
vyplývající z praktické profesní činnosti členů Komory

se bude konat

8. - 9. října 2020

v Kongresovém hotelu Skalský dvůr

Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

www.skalskydvur.cz

IMG 7167b

Program konference bude stanoven na základě konkrétních námětů a požadavků z jednotlivých regionů, resp. od jednotlivých členů Komory. Závěrečný výběr témat provede prezidium na návrh metodické sekce.