Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9

 se zaměřením na aktuální problémy
vyplývající z praktické profesní činnosti členů Komory

se bude konat

10. - 11. října 2019

v Kongresovém hotelu Skalský dvůr

Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

www.skalskydvur.cz

O3HBdMb

 

Program konference 2018 je uveden v "Přehledu vzdělávání ČKOM"