Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9

Odborný čtvrtletník určený nejen pro odhadce majetkualt

je recenzovaný, neimpaktovaný a odborný časopis, nejen pro odhadce majetku

Vydavatel:
Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení­ znalců a odhadců, z.s.

Registrace Ministerstva kultury ČR:
evidenční číslo MK ČR E 12825

Přidělené Mezinárodní standardní číslo seriálových poblikací:
ISSN 1213-8223
 
Redakční rada:
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
členka Katedry strategie Podnikohospodářské fakulty VŠE Praha
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
pracovnice Katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty finanční a účetnictví VŠE Praha 
doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
člen Katedry financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha 
Ing. Yvetta Fialová, CSc.
jednatelka firmy YBN Consult – Znalecký ústav, s.r.o. 
Ing. Jaroslav Novotný
prezident Asociace realitních kanceláří ČR 
 

Vznik časopisu:

V roce 1994 začala Česká komora odhadců majetku vydávat informační zpravodaj, jehož prostřednictvím poskytovala svým členům nejnovější informace k jejich profesi. V roce 2001 se prezidium České komory odhadců majetku rozhodlo uvolnit časopis pro širší odhadcovskou veřejnost a v roce 2002 vznikl recenzovaný časopis "ODHADCE a oceňování majetku", který je vydáván čtyřikrát do roka a svým obsahem se snaží vyplnit mezeru na trhu v rámci poskytování informací odhadcům majetku. Obsahově je časopis zaměřen především na problematiku oceňování majetku, nové metodické přístupy, právní problematiku a problematiku tržního prostředí v ČR. Dále přináší informace o nových zajímavých publikacích, odborných seminářích, legislativních změnách, judikátech apod.

 

V časopise publikují přední odborníci z Česka a Slovenska. Patří mezi ně např.:

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku při VŠE v Praze, ředitel Institutu oceňování majetku při VŠE, ředitel certifikačního ústavu VŠE pro certifikaci odhadců pro oceňování majetku. Autor mnoha publikací zabývajícími se oceňováním podniků.

doc. Ing. Pavla Maříková, CSc.

Členka Katedry financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha, odborná pracovnice Institutu oceňování majetku při VŠE Praha. 

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

Profesor oboru soudní inženýrství, znalec v oborech ekonomika, doprava a stavebnictví, šéfredaktor časopisu Soudní inženýrství 

Ing. Bedřich Malý

Soudní znalec a odhadce, viceprezident České komory odhadců majetku, dlouholetá publikační a přednášková činnost zaměřená na oceňování majetku 

doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA

Člen Katedry financí a účetnictví na ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. doc. 

Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Členka Katedry financí a účetnictví na ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. 

Přední odborníci z oblastí práva, stavebního zákona, realitní činnosti, doktorandi
JUDr. Martin Mikyska
Ing. Milan Pacák
Mgr. Luboš Dörfl
Ing. František Poborský
Ing. Roman Čibera
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.
Ing. Vít Lidinský, Ph.D.
Ing. Petr Lidinský JUDr.
Ing. Pavel Šašek, Ph.D..D.

 

Pokyny pro autory:

  1. Přijímáme články zaměřené na problematiku oceňování majetku, nové metodické přístupy, právní problematiku a problematiku českého nemovitostního trhu. Podmínkou otištění práce je její původnost a přínos k dané problematice nebo hlubší empirická analýza. Vítáme také práce snažící se o modelové - matematicky či verbálně - zpracování dané problematiky. Časopis přijímá rovněž recenze, nabízející srovnání s jinými publikacemi či poznatky a informace o význačných kongresech a konferencích. 
  2. Nabízený příspěvek musí být originální; znamená to, že nebyl a bez souhlasu redakce ani nebude nabídnut k publikaci jinému vydavateli. 
  3. Každý příspěvek je posouzen v recenzním řízení minimálně dvěma na sobě nezávislými posudky. Po obdržení výsledku řízení redakční rada rozhodne o přijetí/odmítnutí příspěvku. Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi sděleno zpravidla do dvou měsíců od data přijetí rukopisu. 
  4. Příspěvek by neměl přesáhnout 35 normovaných rukopisných stran (30 řádek na stránku, 60 typů včetně mezer na řádku), a to včetně tabulek, grafů, literatury a anglického abstraktu, recenze 5 normostran, zprávy a informace 3 normostrany, anotace 1 normostranu. Příspěvek by měl mít následující členění: souhrn (abstrakt) v angličtině, úvod, metody, výsledky, závěr a přehled literatury. Příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu redakce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ve formátu Microsoft Word. Při volbě podoby grafů mějte na paměti formát časopisu (C 4). Tabulky předkládejte ve formátu MS Word, MS Excelu, v žádném případě je nesestavujte ze samostatných vložených objektů. V MS Word v maximální možné míře zpracovávejte i vzorečky. 
  5. Při zasílání příspěvku prosíme, uvádějte všechny nezbytné osobní údaje, tj. své celé jméno, adresu trvalého pobytu, instituci, v níž působíte, a všechna spojení na sebe (telefon, e-mail). 

Objednávky časopisu: 

Písemné objednávky zasílejte e-mailem, faxem nebo poštou na adresu sekretariátu ČKOM. Objednávka musí obsahovat fakturační adresu, korespondenční adresu (pokud se liší od fakturační), určení, zda máte zájem o předplatné nebo pouze o koupi konkrétního čísla časopisu a počet kusů. K dostání jsou všechna čísla časopisu od roku 2002, některá už jen v náhradním obalu.

Zájemcům o předplatné zasíláme fakturu na předplatné ve výši 400,- Kč (platí pro objednávku 1 ks v ČR, pro SR je záloha 600,- Kč) a na konci kalendářního roku provádíme vyúčtování. Cena za časopis není vždy stejná, závisí na počtu stránek a ceně tisku.

Distribuce časopisu:

Distribuci časopisu zajišťuje firma SEND Předplatné spol. s r.o., které předáváme tyto osobní údaje předplatitelů a odběratelů časopisu: jméno, příjmení a korespondenční adresu.  Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jednorázově za účelem realizace objednané distribuce, ve stanovené lhůtě po distribuci jsou všechny osobní údaje trvale zničeny. Zpracování osobních údajů je ošetřeno smluvně.

Informace

Předplatitele časopisu zveme na vzdělávací akce (semináře a konference) pořádané Komorou (ročně 1-3 pozvánky zaslané e-mailem). Kdo o zasílání pozvánek zájem nemá, bude na základě písemného oznámení ze seznamu zvaných vymazán.

 

Kontakty: 

Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců, z.s.
Freyova 82/27
190 00 Praha 9
Tel.: 602 554 323
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Obsahy:

Kompletní seznam článků vydaných od roku 2002 je v přiložené tabulce:

pdfSeznam_článků_od_2002.pdf