Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9

4_Výhody členství

Členem Komory se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky pro výkon profese znalce a odhadce majetku:
  • podniká v oboru oceňování majetku dle Živnostenského zákona – zkráceně označované jako „živnostenské oprávnění“ (ŽO) – pro zájemce FO se ŽO;
  • vykonává činnost znalce jmenovaného podle příslušných právních předpisů, zejména pro obor „ekonomika – ceny a odhady“ – pro zájemce "soudní znalce" (SZ) – členství FO bez ŽO;
  • soustavně a samostatně vykonává činnost v oboru oceňování majetku nejméně 1 rok;
  • uznává cíle a zájmy Komory;
  • zavazuje se plnit Stanovy ČKOM a řídit se rozhodnutími orgánů Komory;
  • splňuje odborné i profesionálně-etické požadavky kladené na člena ČKOM.
Za člena Komory může být přijata i fyzická nebo právnická osoba, která nepodniká v oblasti oceňování majetku, avšak jejíž působnost, činnost nebo úkoly souvisejí s oceňováním majetku.
U právnických osob mohou být Prezidiem stanoveny doplňkové podmínky pro vznik členství.
Členství (řádné a přidružené) vzniká dnem zaplacení základního členského příspěvku po předchozím schválení Prezidiem. Registrované členství vzniká dnem úhrady registračního poplatku. Čestné členství vzniká dnem jeho udělení.
Profesní zaměření odhadcovské činnosti je členěno do 5 odborných oblastí - specializací, které jsou v souladu s Živnostenským zákonem.
 
Komora v rámci své činnosti a na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu s Českou podnikatelskou pojišťovnou (ČPP) pojišťuje profesní odpovědnost členů (fyzické i právnické osoby) s územní platností ČR na pojistné limity a za poplatky uvedené v tabulce, která je v příloze "dopis k přihlášce" a "výhody členství". Pojištění se vztahuje na výkon činnosti a) znalce; b) odhadce a je dobrovolné.
 
ČKOM uzavřela smlouvu se společností OctopusPro s.r.o. na hromadnou licenci k užívání aplikace „cenovamapa.cz“ pro své členy, kteří o tuto službu projeví zájem. Cena pro jednotlivé uživatele je 150,- Kč/měsíčně (komora není plátce DPH) a zahrnuje denní kredit 20x cenová mapa ve vybrané lokalitě a 2x PDF report. Využití služby je dobrovolné.
 
ČKOM vydává odborný recenzovaný časopis Odhadce a oceňování majetku určený nejen pro odhadce majetku. Odhadce obvykle vychází 2x ročně, vždy jako dvojčíslo. Bližší informace o časopise jsou uvedeny v rubrice „Časopis“. Členové komory dostávají časopis zdarma.
 
Mimořádná sleva základního členského příspěvku o 50%
 
Valná hromada ČKOM se na svém zasedání usnesla na zavedení mimořádné slevy 50% na základní členský příspěvek ČKOM s okamžitou platností. Tato sleva je však pouze dočasná, bude platit jen do příští valné hromady!
 
Přílohy pro zájemce o členství: