Česká komora odhadců majetku
profesní sdružení znalců a odhadců
Freyova 82/27, 19000 Praha 9

Termín: 24. května 2018 od 10.30 hod. (prezence od 10.00 hod.)

Místo:    Kongresový sál Labe, Freyova 82/27, Praha 9

Cena:     990,- Kč (pro členy a čekatele ČKOM)

               1 590,00 Kč (pro držitele certifikátu SpPC,o.p.s., nečleny ČKOM)

               1 990,00 Kč (pro ostatnī)

Program:

Služebnosti a břemena pohledem soudce a znalce

Způsoby návrhu hodnoty u vybraného majetku

Cenové mapy OCTOPUS - "vychytávky"

Účast na semináři je možná jen po včasném přihlášení a zaplacení účastnického poplatku.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pořadí přednášek podle potřeby přednášejících

 

Konference a semináře ČKOM